FAQ

FAQ. Najczęściej zadawane pytania. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym poradnikiem KLIENTA ARCHITEKTA >>> kliknij

Od czego mam zacząć?

Sprawdzić w Urzędzie Gminy lub Miasta czy działka znajduje się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli tak to należy w Urzędzie pobrać wypis i wyrys z tego planu.
-Zlecić Geodecie sporządzenie mapy do celów projektowych.
-Złożyć wniosek do oddziału PGNiG o warunki przyłączenia do sieci gazowej.
-Złożyć wniosek do oddziału TAURON o warunki przyłączenia do sieci energetycznej.
-Złożyć wniosek do oddziału Gminnego lub Miejskiego przedsiębiorstwa wodno – kanalizacyjnego o warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Co jeśli działka nie znajduje się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Pobrać z Wydziału Geodezji Starostwa powiatowego dla działki – do „Warunków Zabudowy”:
-2 egzemplarze mapy zasadniczej
-2 egzemplarze mapy ewidencyjnej
-wypis z rejestru gruntów

Złożyć wniosek do oddziału PGNiG o warunki przyłączenia do sieci gazowej.
Złożyć wniosek do oddziału TAURON o warunki przyłączenia do sieci energetycznej.
Złożyć wniosek do oddziału Gminnego lub Miejskiego przedsiębiorstwa wodno – kanalizacyjnego o warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Zlecić Architektowi opracowanie koncepcji architektonicznej budynku oraz przeprowadzenie procedury, w Urzędzie Gminy lub Miasta, uzyskania decyzji o Warunkach Zabudowy.

Jaka jest cena za projekt?

Wycena uzależniona jest od wymagań i oczekiwań Inwestora oraz opcji projektu >>> kliknij Zapraszamy na spotkanie indywidualne po uprzednim wypełnieniu formularza projektowego zawierającego informacje o inwestycji >>>. Bez indywidualnej oceny można podać jedynie wycenę wskaźnikową, a ona często okazuje się zawyżona.

Jakie są formy płatności?

Przelew na podstawie faktury.

Czy firma wykonuje adaptacje projektów typowych?

Firma nie zajmuje się adaptacją projektów typowych lub powtarzalnych. Projektujemy indywidualne budynki będące odpowiedzią na indywidualne potrzeby naszych klientów oraz na niepowtarzalne warunki związane z lokalizacją działki i ukształtowaniem terenu. W naszej opinii nie ma osób typowych i powtarzalnych i w związku z tym nie ma możliwości zastosowania takich powtarzalnych rozwiązań. Poza tym każda działka jest inna i zwokalizowana w niepowtarzalnym otoczeniu, a przez to wymaga indywidualnego podejścia.

Ile czasu trwa wykonanie projektu?

Wykonanie projektu, na podstawie którego można realizować obiekt składa się na ogół z dwóch części.

Cześć pierwsza to projekt koncepcyjny, który opracowuje Architekt na podstawie wymagań Inwestora. Wspólne uzgodnienia mogą trwać około 4 tygodni.

Druga część to sporządzenie projektu budowlanego (technicznego) przez zespół projektowy (bez udziału Inwestora) trwa około 4-8 tygodni, w zależności od skomplikowania obiektu.

Niektóre budynki oraz niektóre rozwiązania technologiczne wymagają także sporządzania trzeciej części – projektu wykonawczego, a także opracowań szczegółowych jak zestawienia materiałowe i ilościowe oraz specyfikacje i kosztorysy. Czas takich opracowań wyliczany jest indywidualnie.

Ile czasu trwa uzyskanie pozwolenia na budowę?

Urząd Miasta lub Starostwo Powiatowe ma ustawowe 65 dni na wydanie pozwolenia na budowę. Ten czas może ulec skróceniu, jeśli ilość spraw w urzędzie nie jest zbyt duża. Czas może ulec też wydłużeniu jeśli trzeba składać dodatkowe wyjaśnienia.

Czym różni się procedura zgłoszenia od pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego?

Teoretycznie Urząd, przy procedurze zgłoszenia, ma 21 dni na przeprowadzenie procedury administracyjnej, a przy pozwoleniu na budowę 65 dni. W praktyce procedura pozwolenia na budowę jest bezpieczniejsza i często szybsza z uwagi na szczegóły postępowania. Nasza firma zdecydowanie preferuje procedurę pozwolenia na budowę. Procedurę zgłoszenia lepiej jest stosować do innych rodzajów obiektów.

Czy firma wykonuje projekt wnętrz?

Firma zajmuje się kompletem opracowań projektowych w tym projektami wnętrz dla budynków prywatnych i komercyjnych.

Czy firma wykonuje projekt przebudowy/ remontu?

Firma zajmuje się projektami przebudowy i remontu budynków, jednak przebudowy i remonty wymagają dodatkowych opracowań: inwentaryzacji budowlanej, oceny elementów budynku poprzedzonej wykonaniem odkrywek, ekspertyzy technicznej stanu istniejącego, czasem także opracowań konserwatorskich.

Czy firma może przeanalizować działkę przed zakupem?

Firma wykonuje analizę działek przed zakupem po dostarczeniu lub uzyskaniu materiałów początkowych:
mapy ewidencyjnej i zasadniczej, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Analiza polega na ocenie dokumentów pod względem wymagań nałożonych przepisami prawa w tym prawa miejscowego.

Jaki jest koszt analizy działki? >>>kliknij

Jak przygotować się do spotkania z Architektem?

Proszę wypełnić FORMULARZ PROJEKTU >>> kliknij

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym poradnikiem KLIENTA ARCHITEKTA >>> kliknij

Czy firma zajmuje się projektami dla budynków historycznych i zabytkowych?

Firma wykonuje projekty związane z budynkami historycznymi i zabytkowymi. Posiadamy w tej dziedzinie doświadczenie. Należy pamiętać, że takie obiekty wymagają większego nakładu pracy.

Czy firma zajmuje się kierowaniem budową (kierownik budowy)?

Firma, Architekci nie zajmują się kierowaniem budową. Funkcję kierownika budowy pełni inżynier budownictwa posiadający uprawnienia do kierowania budową. Kierowanie budową jest odrębnym zleceniem, przy którym Firma może współpracować.
Architekt w miarę potrzeb zajmuje się nadzorem autorskim na budowie, polegającym na kontroli zgodności realizacji budowy z projektem.
Nasza Firma współpracuje z uprawnionymi Inżynierami Budownictwa, którym można zlecić takie zadanie.

Ostateczność decyzji.

Decyzja o pozwoleniu na budowę, przeważnie po dwóch tygodniach staje się ostateczna. Pieczątkę potwierdzającą ostateczność decyzji przybija urzędnik Wydziału Architektury Urzędu Miasta/Starostwa Powiatowego, który wydał decyzję. Tą sprawę może załatwić kierownik budowy lub inwestor samodzielnie.