OFERTA

KROK 1.
WYBÓR RODZAJU PROJEKTU

FIRMOWE

usługowe

handlowe

biurowe

magazynowe

przedszkola, żłobki

restauracje, kuchnie

DEWELOPERSKIE

bliźniaki

szeregowce

PUBLICZNE

rewitalizacje zabytkowych centrów i budynków

domy pomocy i opieki społecznej

termomodernizacje i dostosowanie ppoż.

parki i ogrody tematyczne

siłownie zewnętrze i place zabaw

Projektujemy nowe obiekty oraz zajmujemy się remontami i przebudowami.

Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami kliknij.

KROK 2.
SPOTKANIE NA DZIAŁCE LUB W BUDYNKU

Zawsze współpracę rozpoczynamy od zapoznania się z działką lub istniejącym budynkiem, którego ma dotyczyć projekt.

KROK 3.
USTALENIE ZAKRESU, CENY, HARMONOGRAMU

Każdy projekt jest inny, każdy klient ma indywidualne wymagania – szanujemy to i próbujemy ustalić wszystkie szczegółu przed rozpoczęciem współpracy.

KROK 4.
PODPISANIE UMOWY I DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW

Współpracę rozpoczynamy od podpisania umowy zawierającej wszystkie wcześniej omówione szczegóły.

Dokumenty Wstępne:
-Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki – wydaje Urząd Gminy.
-Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych – opracowuje Geodeta.
-Badania geotechniczne działki – wykonuje Geolog.
-Warunki (zapewnienie) przyłączenia mediów: prąd – Tauron, gaz – PGNiG, woda i ścieki – przedsiębiorstwo Gminne, zjazd z drogi na działkę – zarządca drogi.
-Decyzja lokalizacyjna (WZ, ULICP) – wydaje Urząd Gminy.
-Inne dokumenty … – według sytuacji indywidualnej.

KROK 5.
OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ

Uważamy etap opracowania koncepcji za najważniejszy, ponieważ to w tym momencie zapadają najważniejsze decyzje. Na tym etapie powstaje odpowiedź na indywidualne potrzeby Inwestora.

Oferujemy także przygotowanie wniosku do decyzji lokalizacyjnych – warunków zabudowy.

KROK 6.
SPORZĄDZENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO

To jest etap techniczny – zespół projektowy składający się z inżynierów różnych branż (konstrukcje budowlane, instalacje sanitarne i elektryczne, …) opracowuje szczegółowy projekt, który jest podstawą do otrzymania pozwolenia na budowę, a następnie do realizacji inwestycji.

KROK 7.
REPREZENTOWANIE INWESTORA W URZĘDZIE

Procedura administracyjna to skomplikowany i długotrwały etap. Jak na razie żadne wielkie zmiany tego nie uprościły. Na tym etapie (jako pełnomocnik) składamy wnioski i wyjaśnienia w urzędzie, w celu uzyskania pozwolenia na budowę, w imieniu Inwestora.

KROK 8.
WSPARCIE INWESTORA W TRAKCIE BUDOWY

Zdajemy sobie sprawę, że budowa to skomplikowany, a dla niektórych stresujący moment w życiu. Należy jednak pamiętać, że jesteśmy na drodze do realizacji marzeń. W związku z tym służymy pomocą, wsparciem, wyjaśnieniami na każdym etapie budowy, aby ta podróż stała się bardziej przyjazna.