Budynek usługowy Lwowska

Dom_Lwowska
Dom_Lwowska

Nowoczesny obiekt przeznaczony na cele handlu i usług oraz restaurację. Budynek zlokalizowany przy ul. Lwowskiej w Nowym Sączu.